THE SPORTSPAGE MONDAY DECEMBER 21, 2020

NFL SCOREBOARD Indianapolis 27 Houston 20 Cleveland 20 NY Giants 6 Tampa Bay 31 Atlanta 27 Baltimore 40 Jacksonville 14 Dallas 41 San Francisco 33 Miami 22 New England 12 Chicago 33 Minnesota 27 Tennessee 46 Detroit 25 Seattle 20 Washington 15 Arizona 33 Philadelphia...